Laulībām nepieciešamie dokumenti Jamaikā, Grenādā, Barbadosā,Tērksas un Kaikosas salās
- Valsts iestādes izsniegta dzimšanas apliecība
- Derīga pase vai autovadītāja apliecība (Tērksas un Kaikosas salās)
- Dokumenti, kas apliecina likumīgu vārda maiņu vai likumīgu adopciju, ja tādi ir
* iepriekšējo laulību gadījumā:
- Pilnīgs tiesas apstiprināts galīgais spriedums par laulības šķiršanu
- Valsts iestādes izsniegta miršanas apliecība un saistīta laulības apliecība
- Fotogrāfija kā ID kartē vai kā autovadītāja apliecībā (Barbadosā ieteicams)

Visiem juridiskajiem dokumentiem jābūt angļu valodā vai ar juridiski apstiprinātu tulkojumu angļu valodā. Visi dokumentu tulkojumi jāveic zvērinātam tulkotājam vai tiem jābūt noformētiem uz tulkošanas biroja veidlapas ar spiedogu, zīmogu. Iesniegtie dokumenti netiks atdoti laulātajiem, un tie jānosūta pa kurjerpastu. Pases netiek pieņemtas. Lūdzam nosūtīt notariāli apstiprinātas dokumentu kopijas uz Sandals laulību reģistrācijas biroju ne mazāk kā 60 dienas pirms ierašanās kūrortā (Antigvā).
Ja kāzas tiek pieteiktas un/vai dokumenti saņemti 21 dienu pirms ierašanas kūrortā, papildu maksa – USD 150


Laulībām nepieciešamie dokumenti Sentlūsijā, Antigvā, Bahamu salās
- Valsts iestādes izsniegtas dzimšanas apliecības oriģināls vai derīga pase  
- Dokumenti, kas apliecina likumīgu vārda maiņu vai likumīgu adopciju, ja tādi ir

- Notariāli apstiprināti dokumentu kopijas netiek pieņemtas (Sentlūsijā)

* iepriekšējo laulību gadījumā:

- Pilnīgs tiesas apstiprināts galīgais spriedums par laulības šķiršanu

- Valsts iestādes izsniegta miršanas apliecība un saistīta laulības apliecība

Visiem juridiskajiem dokumentiem jābūt angļu valodā vai ar juridiski apstiprinātu tulkojumu angļu valodā. Visi dokumentu tulkojumi jāveic zvērinātam tulkotājam, un jābūt norādītam tulkošanas biroja logo, spiedogam un zīmogam. Visiem pāriem jāuzrāda valsts iestādes izsniegtu dokumentu oriģināli un/vai tiesas apstiprināti dokumenti ar reljefa/gravētiem zīmogiem un spiedogiem. Lūdzam nosūtīt notariāli apstiprinātas dokumentu kopijas uz Sandals laulību reģistrācijas biroju ne mazāk kā 60 dienas pirms Jūsu ierašanās kūrortā (Antigvā).
Ja kāzas tiek pieteiktas un/vai dokumenti saņemti 21 dienu pirms ierašanas kūrortā, papildu maksa – USD 150


**Laulības apliecība izdota Antigvā, Sentlūsijā, Bahamās, Grenādā, Barbadosā,Tērksas un Kaikosas salās ir oficiāli un legāli atzīstams dokuments Latvijā, saskaņā ar Latvijas Republikas Arlietu ministrijas noteikumiem par dokumentu īstuma apliecināšanu (legalizāciju) pēc 1961.gada Hāgas konvencijas dalībvalstu saraksta, skat. www.mfa.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/pakalpojumi/apostille-legalizacija/


Lai varētu notikt laulības ceremonija, pāriem valstī jāuzturas pirms laulības ceremonijas sekojoši:
Sentlūsijā un
Grenādā - 72 stundas vai (3) darba dienas, neskaitot ierašanās dienu un nedēļas nogali;
Bahamu salās, Tērksas un Kaikosu salās- 48 stundas, neskaitot ierašanās dienu un nedēļas nogali;

Antigv
ā un Barbadosā - 48 stundas, neskaitot nedēļas nogali;
Jamaikā - 48 stundas.

Ja kāzu ceremonija notiek 48 stundas vai 1 darba dienu, neskaitot sestdienu, svētdienu un svētku dienas, pēc ierašanās kūrortā, tad "pēdējā brīža" jeb express wedding papildus maksa: Sentlūsijā - USD 150; Grenādā - USD 190.

***Valdības/ Administratīvā maksa:
Jamaikā: USD 95
Antigvā:
USD 288
Sentlūsijā:
USD 270
Bahamu salās: USD 205
Tērksas un Kaikosas salās: USD 400
Grenādā:
USD 180
Barbadosā:
USD 325

maksa par apostile:
USD 25

*** Atteikšanās gadījumā maksa ir atgriežamai, ja līdz ceļojuma sākumam ir vairāk par 45 dienām